O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove specijalista/ice za zaštite na radu može se upisati osoba koja ima:

 • 18 godina života,
 • minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
 • minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.
OPĆI PODACI O PROGRAMU
OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 3
TRAJANJE PROGRAMA: 250 sati
Neformalni tečaj pripreme za polaganje strucnog ispita za zastitu na radu (opći i posebni dio)
Repeticije

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

 • Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
 • Izraditi procjenu rizika
 • Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi,
 • Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada
 • Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 • Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima,
 • Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu,
 • Provoditi unutarnji nadzor
 • Provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima
 • Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,
 • Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša