O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

RUKOVATELJ/ICA STROJEVA ZA PILANSKU OBRADU DRVA

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu strojevima za finalnu obradu drva može se upisati osoba koja ima:

  • navršenih 18 godina
  • završena osnovna škola
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja strojevima za primarnu obradu drva
OPĆI PODACI O PROGRAMU
OBRAZOVNI SEKTOR - Šumarstvo, prerada i obrada drva.
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA : 2
TRAJANJE PROGRAMA (u satima) – 158 sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

  • Razlikovati građu drva
  • Razlikovati vrstu, dijelove i konstrukciju strojeva te postupke rada u primarnoj obradi drva
  • Rukovati strojevima i uređajima za primarnu obradu drva na stručan i siguran način
  • Raspiliti trupce na način najveće iskoristivosti za daljnju obradu.
  • Uskladištiti i slagati piljenu robu prema pravilima struke
  • Primjeniti pravila zaštite na radu i koristiti odgovarajuća, propisana zaštitna sredstva