O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

JEDNOSTAVNI POSLOVI PEKARA

UVJETI UPISA

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekar/ica,
 • Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekar/ica,
 • završen neki od programa srednje škole.
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:
 razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

 • Polaznika  osposobiti za samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu:
 • Izrada tijesta za kruh i peciva: prijem i skladištenje svih tvoriva, pripremu tvoriva, doziranje, sve vrste zamjesa tijesta, zrenje tijesta u masi, premjes tijesta.
 • Obrada tijesta i tjestenih komada: dijeljenje tijesta ručno i strojno, vaganje, okrugljenje, međuzrenje i završno oblikovanje tjestenih komada za kruh i peciva.
 • Zrenje tjestenih komada: obično i kontinuirano.
 • Pečenje tjestenih komada: pripremu tjestenih komada za pečenje, ubacivanje u peć, pečenje i vađenje gotovih proizvoda
 •  Hlađenje i skladištenje proizvoda: prirodno i umjetno hlađenje proizvoda, čuvanje brašna u skladištima.
 • Najčešće bolesti i kvarenje proizvoda.
 • Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u pekarstvu.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša