O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

MONTER/KA FOTONAPONSKIH SUSTAVA

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava može se upisati osoba koja ima

  • završenu srednju školu u području strojarstva ili elektrotehnike,
  • navršenih 18 godina i
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.
OPĆI PODACI O PROGRAMU
Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo
Razina složenosti poslova: 3.
Trajanje programa: 150 sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

  • Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane,
  • Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
  • Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu,
  • Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu,
  • Nadzirati rad elektrane putem Interneta,
  • Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane,