O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

MLJEKAR/ICA – SIRAR/ICA

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova mljekara/ice-sirara/ice mogu se upisati osobe s najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 15 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice-sirara/ice
OPĆI PODACI O PROGRAMU
OBRAZOVNI SEKTOR - Poljoprivreda, prehrana i veterina
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA - 2
TRAJANJE PROGRAMA (U SATIMA) - 130 sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
  • Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara/sirara na ispravan i siguran način
  • Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
  • Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira
  • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.