O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU KERAMIČAR/KA – OBLAGAČ/ICA

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove montera/ke građevinske skele mogu se upisati polaznici koji imaju:

  • završenu osnovnu školu
  • navršenih 18 godina života
  • liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičara/ke.
OPĆI PODACI O PROGRAMU
Obrazovni sektor - Graditeljstvo i geodezija
Razina složenosti poslova - 2
Trajanje programa - 140 sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

  • Razlikovati i koristiti keramičarske materijale za izvedbu keramičarskih radova.
  • Razlikovati alate, pribor, pomagala koja se koriste u keramičarskim radovima te ih pravilno koristite.
  • Pravilno izvesti jednostavne keramičarske radove popločavanja i oblaganja površina.
  • Sudjelovati u izradi složenijih keramičarskih radova prema uputama majstora.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći te koristiti sredstva zaštite na radu.