O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU ZIDAR/ICA

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova zidar/ice mogu se upisati osobe s najmanje:

  • Završenom osnovnom školom
  • Navršenih 18 godina
  • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju zidar/ica.
OPĆI PODACI O PROGRAMU
OBRAZOVNI SEKTOR - Graditeljstvo i geodezija
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA - Razina 2
TRAJANJE PROGRAMA (u satima) - 250 sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

  • Razlikovati, odabrati i koristiti građevinski materijal kod zidarskih radova.
  • Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način.
  • Izvesti pripremne radove na gradilištu .
  • Pripremiti i izvesti zidanjeavnih zidova,betoniranje nadvoja i stupova te vanjsko i unutrašnje žbukanje.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći