Raspored predavanja

 

Svi termini predavanja dogovaraju se prema željama naših polaznika. Karakterizira nas visoka fleksibilnost u izvođenju nastave i maksimalno prilagođavanje polaznicima obzirom na njihovo predznanje, dob i potrebe. Vjerujemo da je polaznik u središtu odgojno-obrazovnog procesa.

Predavanja se održavaju svakim radnim danom od 08.00h do 20.00h a po potrebi i vikendom!

RASPORED PREDAVANJA STUDENI/PROSINAC 2016./2017.
Vrijeme održavanja i predavač
13.30 – 15.00, Violeta Tadin SPECIJALIST ZNR (petak)
17.00 – 18.30, Marija Radman ENGLESKI JEZIK (utorak, srijeda)
17.30 – 19.00, Ekaterina Lashevich RUSKI JEZIK (ponedjeljak, četvrtak)