Raspored predavanja

 

Svi termini predavanja dogovaraju se prema željama naših polaznika. Karakterizira nas visoka fleksibilnost u izvođenju nastave i maksimalno prilagođavanje polaznicima obzirom na njihovo predznanje, dob i potrebe. Vjerujemo da je polaznik u središtu odgojno-obrazovnog procesa.

Predavanja se održavaju svakim radnim danom od 08.00h do 20.00h a po potrebi i vikendom!