Edukativno-pedagoške radionice za djecu

Uz svoje brojne programe osposobljavanja i usavršavanja, Učilište ELEMENTA nudi i radionice edukativno-pedagoškog karaktera za sve uzraste.

Unaprijed planirane i koncipirane na način da sudionici nova iskustva stječu simulacijom i metodom „vlastite kože“, prve su radionice takvog tipa na području grada Kaštela.

kreativne-radionice Najveći naglasak je na razvoju socijalnih i emocionalnih kompetencija s ciljem razvoja sretne i zadovoljne osobe. Vjerujući kako sami biramo vlastitu sreću, putem radionica pojedince se nastoji osnažiti kroz rad na sebi. Uz vodstvo stručnog osoblja, polaznici će učiti o samopouzdanju i tehnikama jačanja istoga, prednostima pozitivnog mišljenja te načinima nošenja sa stresom i teškim životnim situacijama.

Brojna istraživanja potvrdila su da osobe koje se percipiraju kao sretne imaju bolju kvalitetu života. Iz tog razloga, radionice će staviti fokus na one aspekte i teme koji su u našem sustavu zanemareni, a itekako su važni za ukupno zadovoljstvo našim životom.

Tijekom godine radionice će biti raspoređene u četiri ciklusa od kojih svaki traje tri mjeseca. U smislu planiranih tema, radionice će pratiti interes i potrebe sudionika, ostavljajući prostora za slobodnim izrazom svojih želja, jer je upravo međusobna interakcija i uzajamno povjerenje bit ovakvih susreta.

Prijavu na radionice moguće je izvršiti pozivom na broj 021/220-773 ili putem e-mail adrese uciliste.elementa@els.hr.