Edukativno-pedagoške radionice za djecu

Uz svoje brojne programe osposobljavanja i usavršavanja, Učilište Elementa nudi i radionice edukativno pedagoškog karaktera za sve uzraste.

Unaprijed planirane i koncipirane na način da sudionici nova iskustva stječu simulacijom i metodom „vlastite kože“, prve su radionice takvog tipa na području Grada Kaštela.

kreativne-radionice Najveći naglasak je na razvoju socijalnih i emocionalnih kompetencija s ciljem razvoja sretne i zadovoljne osobe. Vjerujući kako sami biramo vlastitu sreću, putem radionica pojedince se nastoji osnažiti kroz rad na sebi. Uz vodstvo stručnog osoblja, polaznici će učiti o samopouzdanju i tehnikama jačanja istoga, prednostima pozitivnog mišljenja te načinima nošenja sa stresom i teškim životnim situacijama.

Brojna istraživanja potvrdila su da osobe koje se percipiraju kao sretne imaju bolju kvalitetu života. Iz tog razloga radionice će staviti fokus na one aspekte i teme koji su u našem sustavu zanemareni, a itekako su važni za ukupno zadovoljstvo našim životom.

Tijekom godine radionice će biti raspoređene u četiri ciklusa od kojih svaki traje tri mjeseca. Što se tiče planiranih tema, radionice će pratiti interes i potreba sudionika ostavljajući prostora da slobodno izraze svoje želje glede određenih tema, jer je upravo međusobna interakcija i uzajamno povjerenje bit ovakvih susreta.

Prijavu na radionice moguće je izvršiti pozivom na broj 021/220-773 ili putem e-mail adrese anazivkovic58@gmail.com. Svaki susret održat će se u trajanju od 90 minuta, pod vodstvom pedagogice Ane Živković.