O nama

Učilište ELEMENTA – Ustanova za obrazovanje odraslih osnovano je 4. svibnja 2012. godine, kad je upisano u registar trgovačkog suda u Splitu, pod brojem 060279689 – Nastavni programi koji su odobreni od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.24. ožujka 2014. Ured državne uprave u Splitsko-Dalmatinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, povodom zahtjeva  ustanove Učilište ELEMENTA-Ustanova za obrazovanje odraslih, dostavila je Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta. Izvođenje nastave – obrazovanja odraslih izvodi se izvan sjedišta, u Kaštel Gomilici na adresi Fra Ante Pavlova 2.

Tvrtka Elementa Laborum Standard d.o.o., koja obavlja poslove zaštite na radu, zaštite zdravlja, požara i zaštite okoliša, tehnička ispitivanja i mjerenja u skladu s dobivenim ovlaštenjima, osnivač je Učilišta ELEMENTA.

PROGRAM DALJNJEG RAZVOJA

Tvrtka je donijela višegodišnji program razvoja koji se temelji na:

  • proširenju svoga poslovanja na području cijele Hrvatske
  • uslužnosti, predanosti, radu u skladu s najvišim etičkim standardima
  • brzoj reakciji na zahtjeve koje postavljaju klijenti
  • dobrim kanalima komunikacije u svim segmentima tvrtke
  • stalnom ulaganju u edukaciju svojih radnika (daljnje usavršavanje u struci, posjećivanje seminara i savjetovanja
    te sudjelovanje u njihovom radu i sl.)
  • zadovoljnom i visokomotiviranom radniku – radniku s usklađenim osobnim i poslovnim kodeksom