O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa: razlikovati dijelove i sklopove portalne dizalice, pregledati portalnu dizalicu prije puštanja u rad i pripremiti za rad, rukovati portalnom dizalicom na stručan i siguran način, provoditi osnovne mjere održavanja portalne dizalice...

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa: razlikovati vrste građevinskih skela, glavne dijelove građevinske skele i njihovu funkciju, koristiti elemente i alat potreban za postavljanje građevinske skele, montirati i demontirati skelu prema projektu (planu) skele na stručan i siguran način...

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa: razlikovati vrste i karakteristike materijala koji se koriste pri izradi izolacija i koristiti ih na pravilan način, upotrijebiti odgovarajući izolaterski pribor, alate i ručne strojeve za rad na pravilan i siguran način...

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa: razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala kod fasaderskih radova, rukovati alatima i strojevima, priborom u fasaderskim poslovima na stručan i siguran način te ih i održavati...

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa: razlikovati vrste i svojstva materijala kod tesarskih radova, rukovati tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevima na pravilan i siguran način, izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu...

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa: odabrati i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način, te primijeniti pravila zaštite na radu i kretanja po gradilištu, razlikovati, odabrati, koristiti i održavati alat, opremu i materijal za armiranje...

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa: razlikovati dijelove i sklopove bagera, rukovati bagerom na stručan i siguran način, provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja bagerom...