O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

MASLINAR/KA

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova maslinara/ke mogu se upisati osobe sa najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova maslinara/ke.
OPĆI PODACI O PROGRAMU
OBRAZOVNI SEKTOR - Poljoprivreda, prehrana i veterina
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA - 2
TRAJANJE PROGRAMA (U SATIMA) - 120 sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi maslina
  • Koristiti alate i sredstva za poslove maslinara/ke na siguran način
  • Prepoznati i suzbijati bolesti maslina
  • Prepoznati svojstva i kvalitetu maslinovog ulja na osnovu boje, mirisa i okusa
  • Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.