O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

IZOLATER/KA

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove izolatera/ke mogu se upisati polaznici koji imaju:

  • minimalno osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova
OPĆI PODACI O PROGRAMU
Obrazovni sektor - Graditeljstvo i geodezija
Razina složenosti poslova - 2
Trajanje programa - 155 sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

  • Razlikovati vrste i karakteristike materijala koji se koriste pri izradi izolacija i koristiti ih na pravilan način.
  • Upotrijebiti odgovarajući izolaterski pribor, alate i ručne strojeve za rad na pravilan i siguran način.
  • Pripremiti podlogu za postavljanje izolacije
  • Sudjelovati pri odabiru i izradi različitih vrsta izolacija građevine
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara te pružanje prve pomoći.