O nama

Zajedno s Vama, svjesni smo, kako je teško pronaći posao u struci i općenito.
Nadamo se da ćete nas prepoznati kao instituciju koja bi Vam uistinu mogla pomoći i promijeniti sadašnjost i osigurati bolju budućnost.
Veselimo se učenju zajedno sa stručnim profesorima, koji su sastavni dio našeg tima.
Uvjerite se da je Učilište Elementa trenutno najbolje rješenje za Vas.
Učilište izdaje uvjerenje o završenom programu koje se upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Pratite nas na:

FASADER

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju  fasadera može se  upisati osoba koja ima 18 godina i:

  • Završenu osnovnu školu
  • Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove u zanimanju fasader/ka
OPĆI PODACI O PROGRAMU:
Obrazovni sektor: Graditeljstvo i geodezija
Razina složenosti poslova: 2
Trajanje programa (u satima): 136 sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik/ca će moći nakon završetka programa:

  • Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala kod fasaderskih  radova
  • Rukovati alatima i strojevima, priborom u fasaderskim poslovima na stručan i siguran način te ih i održavati
  • Izvoditi jednostavne postupke nanošenja fasadne žbuke, građevinskih ljepila i izolacije uz nadzor majstora fasadera
  • Odabrati i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način, te pružiti prvu pomoć